Handboek der vergelykende ontleedkunde, uit het hoogduitsch vertaald en met eenige aanteekeningen vo 30,99 EUR*